Scroll Top

WWF Double Tigers spot

PERIODE: 2017

KLANT: WWF

CONTACT: Catherine Renard

KRACHTEN: video

PRODUCTEN/DIENSTEN: videografie, montage audio en video, brainstorming, storyboards

LINKS: Tx2-campagne

Uitgangspunt

WWF staat gekend voor het beschermen van de natuur wereldwijd, en dus ook voor de bescherming van de fauna die in deze natuur leven. Om de tijger te redden werd de Tx2-target (Double Tigers) bepaald: met deze campagne wil WWF er samen met jou voor zorgen dat het aantal tijgers in het wild verdubbelt tegen 2022. In het kader van deze campagne wou WWF een wervende boodschap brengen op het ATP tennistoernooi (European Open) in Antwerpen. De opdracht was om een korte wervingsvideo van 30 seconden te maken om toeschouwers te sensibiliseren, en om een gift te doen die bijdraagt tot het redden van de tijger. Voor deze opdracht kreeg Brandman carte blanche voor de insteek en het scenario. Doelstelling was echter om mensen te raken, en om de toeschouwers aan te zetten tot actie: stuur een SMS en steun ons project.

Aanpak

Met de campagne als uitgangspunt waren er enkele pistes mogelijk om een doeltreffend verhaal te brengen in de korte wervingsvideo. In de eerste fase werd een brainstormsessie opgezet waarin er raakvlakken werden gezocht tussen de context (tennistoernooi en tennisfans) en het thema van de tijgercampagne. Uit de brainstorm zijn enkele potentiële concepten opgemaakt. Deze concepten werden verder uitgewerkt in storyboards: de belangrijkste frames werden visueel en tekstueel uitgewerkt, samen met de beschrijving van animatie en de muziek.

Uiteindelijk is er één concept gekozen: het concept met de sterkste emotionele impact.

Resultaat

De insteek van het gekozen concept was om te communiceren met een aflopende teller en een tijger die het oogcontact met de toeschouwer verliest. Het duidt op urgentie, en de film maakt een directe connectie om de tijger niet te laten verdwijnen. Dit wordt nog sterker wanneer deze tijger zijn ogen permanent sluit.

Ben je zelf fan van deze spot en deze campagne? Steun dan WWF door te doneren of een tijger te adopteren, en deel deze boodschap. Meer informatie over de campagne kan je hier terugvinden: https://wwf.be/nl/onze-projecten/tx2/ .

Me gusta? Laat ook jouw projecten vlammen!
Andere topverhalen